..  KOV
 

Welkom Zoekt u een school waar studeren belangrijk is en waar kwaliteit bovenaan de lijst staat? Waar meisjes en jongens gemotiveerd school lopen en omwille van de brede studiemogelijkheden, het optimale leertraject volgen?
Waar naast leren ook opvoeden centraal staat en leerkrachten, directie en ouders echte partners zijn?
Dan zit u goed in het Katholiek Onderwijs Vilvoorde.
Deze website laat u met ons kennismaken.

 

Het College Virgo+ TechnOV


 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2014 - 2015.
Klik hier voor meer informatie.Proefproject

"Tablets in de klas"

In de secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs in Vilvoorde loopt tijdens het schooljaar 2013-2014 een proefproject met het gebruik van tablets in de klas. Dit gebeurt vanuit een sterke betrokkenheid van het KOV op ICT-vernieuwing en een innovatieve kijk op onderwijs.

Tijdens dit project zullen de betrokken leerlingen en leerkrachten een tablet van de school ter beschikking krijgen. Zij zullen deze toestellen in een maximaal aantal lessituaties gebruiken. Hierbij wordt vertrokken van een weloverwogen visie.

 

De nieuwe schoolbus voor het Secundair Onderwijs van het KOV
 
Info schoolbus KOV

 

  In de kijker......
  Secundair Onderwijs


Beste jongens en meisjes,

Je bent nu twaalf en je kijkt uit naar een nieuwe school. Een school waar je leert studeren en waar je uitstekende resultaten haalt. Omdat je heel veel talent hebt en omdat je er ook wordt aangemoedigd het beste uit jezelf te halen. Naar die school ga je graag, want je voelt je er goed.

Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2014-2015?

Tijdens de zomervakantie kan u uw inschrijving komen bevestigen van 26 juni tot en met 4 juli en van 25 augustus tot 31 augustus.

op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur

op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

 

Op welk nummer?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

Tijdens de zomervakantie en indien er nog plaatsen vrij zijn: van 26 juni tot en met 4 juli en van 25 augustus tot 31 augustus op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur; op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur

Waar?

- Het college
- Virgo+
- TechnOV

  In de kijker......
  Basisonderwijs

Basis- en buitengewoon onderwijs:

Inschrijving 2014-2015

Gewoon kleuter- en lager onderwijs: 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 starten op 10 maart 2014. Ook kinderen die geboren zijn in 2012, maar pas op de eerste schooldag van 2015-2016 (dinsdag 1 september 2015) instappen, kunnen dan ingeschreven worden:

- Van 10 maart 2014 tot 23 maart 2014: voorrang voor kinderen van dezelfde leefeenheid als kinderen die nu al bij ons schoollopen (broers en zussen)
- Op 24 maart 2014: voorrang voor kinderen van personeel
Vanaf 25 maart 2014 om 8 uur: inschrijvingen voor iedereen:
   * Van 25 maart 2014 tot 22 april 2014 wordt er per contingent ingeschreven (voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen).
   * Vanaf 23 april 2014 vrije inschrijvingen.

Waar?

Biekorf
De Knipoog
Heilig Hart
St.-Jozef Groenstraat
St.-Jozef Peutie

Buitengewoon lager onderwijs: Type 1 en type 8 (type "basisaanbod")

- Van 10 maart 2014 tot 23 maart 2014: voorrang voor broers en zussen
- Op 24 maart 2014: voorrang voor kinderen van personeel
Vanaf 25 maart 2014: inschrijvingen voor iedereen met attest voor Type 1 of Type 8 (of type "Basisaanbod") 

Waar?

Klavertje Vier

Inschrijving 2015-2016

Kinderen die instappen in schooljaar 2015-2016 (uitgezonderd geboortejaar 2012) of geboren zijn in 2013 kunnen pas ingeschreven worden vanaf volgende data: 

- Van 2 maart 2015 tot 15 maart 2015: voorrang voor kinderen van dezelfde leefentiteit als kinderen die nu al bij ons schoollopen (broers en zussen)

- Op 16 maart 2015: voorrang voor kinderen van personeel

Vanaf 17 maart 2015 om 8 uur: inschrijvingen voor iedereen:
   * Van 17 maart 2015 tot 30 maart 2015 wordt er in het gewone basisonderwijs per contingent ingeschreven (voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen). 
   * Van 31 maart 2015 tot 3 april 2015 worden de uitgestelde inschrijvingen ofwel gerealiseerd ofwel geweigerd (op de wachtlijst geplaatst).  
   * Vanaf 20 april 2015 vrije inschrijvingen.

  Kalender...
25/08/2014
TechnOV: inschrijvingen
29/08/2014
inschrijvingen
01/09/2014
TechnOV: eerste schooldag
01/09/2014
Sint-Jozef Peutie: Eerste schooldag 2014-2015
01/09/2014
Sint-Jozef Peutie: Muziekmiddag
01/09/2014
Sint-Jozef Peutie: Zang - en afspraakmoment
02/09/2014
TechnOV: Leren Leren voor de 3des
02/09/2014
Sint-Jozef Peutie: infoavond ouders
03/09/2014
TechnOV: schoolfotograaf
05/09/2014
Sint-Jozef Peutie: Uitstap Archeosite d’Aubechies (lagere school)