..  TechnOV
 
PROFIEL: 2 MECHANICA - ELEKTRICITEIT


Omschrijving

Naast de 27 lesuren van de algemene vorming, typisch voor alle studierichtingen in het tweede leerjaar A, kan je reeds via twee vakken kennis maken met zowel de theoretische als de praktische kant van twee belangrijke technische vakken: mechanica en elektriciteit.Aanwijzingen voor je studiekeuze

Je volle aandacht gaat niet (altijd) uit naar de strikt theoretische algemene vakken, maar je hebt wel interesse en aanleg voor de niet al te abstracte technische vakken. Je wil ook aantonen dat je praktisch bent aangelegd en dat je vaardig kan omgaan met gereedschappen. Als je ten slotte mag overgaan naar het tweede leerjaar en je leerkrachten geven je een positief advies voor deze studierichting, dan is dit ongetwijfeld jouw beste keuze!Mogelijkheden na het tweede leerjaar

Als alles meezit in het tweede jaar, kan je in de tweede graad best verder kiezen voor de studierichtingen Elektrotechnieken of Mechanische technieken, die je ook in de derde graad kan verderzetten (Elektrotechnieken of Mechanische vormgevingstechnieken). Je kan dan op weg naar hoger onderwijs of verdere specialisatie.

Indien je nog meer praktijkervaring wil ondervinden en je directer voorbereiden op een job, dan kies je beter in de tweede graad voor één van de BSO-richtingen Metaal of Elektrische installaties.


|urenpakket| |overzicht|