..  TechnOV
 
PROFIEL: 1 TECHNOLOGIE


Omschrijving

Het eerste jaar Technologie geeft je op de eerste plaats een brede basisvorming als start van je secundaire studie. Naast het gewone leerplan techniek, dat tot de basisvorming behoort, wordt een bijkomend programma van 2 uren technologie aangeboden. Denken wordt gekoppeld aan doen, zodat je meer praktisch inzicht verwerft en een basis legt voor meer technologische studierichtingen.Aanwijzingen voor je studiekeuze

Je bent geboeid door al wat techniek en technologie is en je wil van alles het fijne weten. Er is echter nog veel verschil in technische studierichtingen: meer theoretisch, theoretisch-praktisch, meer praktisch. Tijdens dit basisjaar zal je geleidelijk jezelf leren kennen en de juiste keuze leren maken.Mogelijkheden na het eerste leerjaar

Mechanica-elektriciteit of Industriële wetenschappen zijn voor jou normale keuzemogelijkheden.


|urenpakket| |overzicht|