..  Virgo+
 
PROFIEL: OFFICE & COSTUMER SERVICE


Profiel van de leerling

Je verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met bedrijfsstages. Je hebt bovendien interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf. Je kreeg in de tweede graad de basis van de bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking)Algemene vorming

Vanaf het vijfde jaar maak je een keuze (module)

- vlotte kennis (mondeling en schriftelijk) van Nederlands;
- praktische kennis van Frans en Engels;
- basiskennis van informatica;
- inzicht in sociale, economische en culturele aspecten van het maatschappelijk leven.Bedrijfsgerichte vorming

- via bedrijfsstages kom je in direct contact met de sociale en economische realiteit;
- grondige studie van de courante bedrijfsverrichtingen, de bijhorende documenten en de administratieve werking;
- inzichtelijk werken met een geïntegreerd pakket voor boekhouding,
- grondige beheersing van nagenoeg alle faciliteiten van een professioneel tekstverwerkingspakket;
- basiselementen van burgerlijk recht, handelsrecht en praktische toepassingen van fiscaliteit en sociale wetgeving;
- mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie in het NederlandsToekomstmogelijkheden

Dankzij de bedrijfsstages kom jevanaf het 5de jaar reeds in contact met de realiteit van het beroepsleven. Dit is een ideale voorbereiding op directe tewerkstelling, want regelmatig blijven leerlingen op hun stageplaats werken.

Als je wil verder studeren, biedt onze school de mogelijkheid een 7de specialisatiejaar Office & IT te volgen en op die wijze het diploma van secundair onderwijs te behalen, wat je toegang verleent tot hoger onderwijs.


|urenpakket| |overzicht|