..  Virgo+
 
PROFIEL: 7e JAAR KINDERZORG


Het tekort aan kinderopvang plaatst de verzorgings-sector voor een uitdaging. De kinderopvangsector is volop in evolutie en het is dan ook belangrijk dat we leerlingen opleiden tot enthousiaste, polyvalente, flexibele en weerbare kinderverzorgsters.

Van kinderverzorgsters wordt verwacht dat ze mee de spreekbuis worden van de kinderen en hun ouders. Zowel in de nieuwe als de reeds bestaande kinderopvangdiensten wordt steeds meer kwaliteit geëist van het personeel dat er werkt. De kinderen en hun ouders zijn hier vragende partij.

Er is dus nood aan goed opgeleide kinderverzorgsters die zich op een flexibele manier kunnen aanpassen aan deze permanente veranderingen in het werkveld.



Wie kan er terecht?

De leerlingen die geslaagd zijn in het 6de jaar van één van volgende richtingen:
- Verzorging BSO
- Organisatiehulp BSO (mits het volgen van een individueel leertraject)
- Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO
- Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO
- Sociale en technische wetenschappen TSO



Beroepsprofiel

Na de opleiding 7de jaar Kinderzorg kan je als begeleider met kinderen van 0 tot 12 jaar, buitenschoolse kinderopvang, schoolse opvang en ook binnen de gehandicaptenzorg. Je zorg gaat uit naar het pedagogisch omgaan met de kinderen en begeleiding van ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Als kinderverzorgster of kinderverzorger ben je een echte duizendpoot: je staat in voor maaltijdzorg, interieurzorg, linnenzorg, materiaal en middelenzorg, transferzorg, hygiënische zorgen, hulp bij eten en drinken, uitscheiding, rust en beweging, gezondheidsvoorlichting en opvoeding bieden, parametercontrole, medicatiezorg en Eerste Hulp Bij Ongevallen.

Hoewel deze opleiding jou in de eerste plaats voldoende bagage wil meegeven om onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt, kan je na dit 7de jaar je hogere studies aanvatten zoals Bachelor in de Verpleegkunde of in de Pedagogie van het Jonge Kind. Ook opleidingen in de bijzondere jeugdzorg en voor kleuterleidster zijn mogelijk.






|urenpakket| |overzicht|