..  Virgo+
 
URENPAKKET: 7e JAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG

7e jaar
Expressie 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Proj. Alg. Vakken 4
Stages 10
Vz Directe zorg 4
Vz Indirecte zorg 2
Vz Relatiezorg 4

|profiel| |overzicht|