..  Virgo+
 
PROFIEL: 7e JAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG


De vergrijzing van de bevolking plaatst de verzorgingssector voor een uitdaging. Steeds meer (zwaar) zorgbehoevende bejaarden verblijven in rust- en verzorgingstehuizen. Tegelijkertijd is er vraag naar meer verscheidenheid in de begeleiding en verzorging van bejaarden. Service-flats, dagverzorgingscentra, uitbreiding van de thuiszorg ... bieden een antwoord op deze vraag.

Van verzorgenden wordt verwacht dat ze mee de spreekbuis worden voor bejaarden en hun familie. Zowel in de nieuwe als in de reeds bestaande instellingen en diensten voor thuis- en bejaardenzorg wordt steeds meer kwaliteit geëist van het personeel dat er werkt. De bejaarden en hun familie zijn hier vragende partij.

Er is dus nood aan goed opgeleide verzorgenden die zich op een flexibele manier kunnen aanpassen aan deze permanente veranderingen in het werkveld. Het diploma Thuis- en Bejaardenzorg verleent toegang tot het beroep van „zorgkundige?.Wie kan terecht in het 7de leerjaar Thuis- en bejaardenzorg?

De leerlingen die geslaagd zijn in het 6de jaar van één van volgende richtingen:
- Verzorging BSO
- Organisatiehulp BSO (mits het volgen van een individueel leertraject)
- Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO
- Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO
- Sociale en technische wetenschappen TSOBeroepsprofiel

Na de opleiding "Thuis- en bejaardenzorg" kan je werken als zorgkundige in rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, gezinsvervangende tehuizen voor mensen met een handicap, de thuiszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen of de geriatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.

Je zorg gaat uit naar mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten van het dagelijks leven. Je hebt daarbij aandacht voor de persoon als geheel en houdt rekening met de typische eigenheden van mensen. Je waarborgt de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Als zorgkundige ben je een echte duizendpoot: je staat in voor hulp- en dienstverlening op verschillende terreinen: persoonsverzorging, huishoudelijke dienstverlening, psychologische ondersteuning en algemene pedagogische ondersteuning van de zorgvrager. Daarbij werk je als lid van een team.

Typisch voor je beroep is dat je instaat voor een "totale zorg". Je kan een antwoord bieden op diverse zorgvragen en daarbij "het ritme van het leven" van de zorgvrager volgen. Hoewel deze opleiding jou in de eerste plaats voldoende bagage wil meegeven om onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt, kan je na dit 7de jaar ook hoger studies aanvatten zoals Bachelor in de Verpleegkunde.


|urenpakket| |overzicht|