..  Virgo+
 
PROFIEL: VERZORGING


Profiel van de leerling

Deze studierichting wil mensen aantrekken die begaan zijn met de zorg voor de medemens, zowel voor kinderen, zieken als bejaarden. Van jou wordt verwacht dat je een open en opgewekt karakter hebt en blijk geeft van inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.

Het onderwijs in verzorging is erop gericht jongeren te leren zichzelf en anderen te verzorgen, zorg te dragen voor gezondheid en welzijn van mensen en te zorgen voor de huishouding en de omgeving in wisselende leefsituaties. De bevordering of instandhouding van de zelfactiviteit van de zorgvrager is een belangrijke doelstelling. Hulpverlening aan de totale mens staat centraal in de opleiding.Algemene vorming

- beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
- inzicht in sociale, economische en culturele aspecten van het maatschappelijk leven.Specifieke vorming

- praktijkoefening in verzorging en omgangskunde;
- praktische toepassing van allerlei technieken in verband met huishoudkunde, verpleegkunde, zorg voor leef- en woonsituaties;
- via stages in gezinnen, bejaardentehuizen, kinderkribben, kleuterscholen en bij gehandicapten komen de leerlingen in contact met de realiteit van het dagelijks beroepsleven;
- basisbegrippen van opvoedkunde, verpleegkunde, omgangskunde, verzorging, zorg voor leef- en woonsituaties.Toekomstmogelijkheden

Na de derde graad Verzorging kan je tewerkgesteld worden in kinderkribben, bejaardentehuizen, op een revalidatie- of geriatrische afdeling van een ziekenhuis. Ook de gezinszorg staat voor je open indien je kiest voor tewerkstelling via instellingen als O.C.M.W. of als familiehulp.

Als je wil verder studeren kan je kiezen voor een vierde graad verpleegkunde e.d. ofwel kan je op onze school een 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg of een 7de jaar Kinderzorg aanvatten, waardoor je een diploma van secundair onderwijs kunnen behalen.

Hoewel deze opleiding jou in de eerste plaats voldoende bagage wil meegeven om onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt, kan je na dit 7de jaar je hogere studies aanvatten zoals Bachelor in de Verpleegkunde. Ook opleidingen in de bijzondere jeugdzorg en voor kleuterleidster zijn mogelijk.


|urenpakket| |overzicht|