..  Virgo+
 
PROFIEL: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN


Omschrijving

Kies je voor deze afdeling dan heb je een ruime belangstelling voor algemene vakken, in het bijzonder voor wetenschappen, maar je bent ook handig en praktisch aangelegd. Je bent sterk sociaal gericht en denkt bij voorkeur aan een beroep in de sociale, gezondheids- of voedingssector.Attitudes en sociale vaardigheden

- bereid zijn tot contact en samenwerking;
- gevoelig zijn voor sociale en maatschappelijke problematiek;
- handig, praktisch en creatief aangelegd zijn.Attitudes en sociale vaardigheden

Een brede waaier van studiemogelijkheden in het hoger onderwijs staan open na de derde graad sociale en technische wetenschappen. De leerlingen kunnen terecht in opleiding voor het onderwijs, de sociale sector, de gezondheids- en voedingssector.Algemene vorming

- grondige kennis van het Nederlands;
- praktische kennis van Frans en Engels;
- brede basiskennis van wiskunde en wetenschappen;
- inzicht in alle aspecten van het maatschappelijk leven: culturele, ecologische en sociale.Specifieke vorming

De studierichting vertrekt vanuit 3 pijlers: sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en voeding. Deze 3 pijlers worden ook vakoverschrijdend getoetst aan competenties in het vak Integrale Opdrachten. Het vak Integrale Opdrachten biedt de leerlingen de kans de vier competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren en reflecteren) van de studierichting te verwerven en te ontwikkelen. In het vak IO worden de competenties ontwikkeld, onder meer gebaseerd op de integratie van de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. Ook de component voeding wordt binnen de integrale opdrachten verwezenlijkt. Expressie is eveneens een belangrijk onderdeel.Toekomstmogelijkheden

Je kan voor professioneel hoger onderwijs kiezen (= drie jaar) maar kan ook een zevende jaar binnen het studiegebied Personenzorg volgen. Enkele leerlingen volgen ook de vierde graad BSO Verpleegkunde om dan eventueel verder te gaan voor hoger professioneel onderwijs.

In het hoger professioneel onderwijs kan je terecht in de gezondheidszorg, het onderwijs, het sociaal-agogisch werk en facilitair management en de wetenschappelijke sector.


|urenpakket| |overzicht|