..  Virgo+
 
PROFIEL: VERZORGING-VOEDING


Omschrijving

In de 2de graad van de studierichting Verzorging-Voeding maak je in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding van de leerkrachten kennis met de wereld van de zorg en de diensten. Je geraakt vertrouwd met de groot- en kleinhuishouding en de zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen.Aanwijzingen voor je studiekeuze

Als je het tweede jaar A of BVL met beroepenveld kantoor en verkoop/verzorging-voeding met goed gevolg hebt beëindigd, bezit je een goede basis om de studierichting Verzorging-Voeding in de tweede graad BSO aan te kunnen.

Verder heb je aanleg en interesse om met kinderen, zieken en bejaarden om te gaan, het dagelijks leven van de mens te bestuderen en te zorgen voor “de persoon” in het gezin.

De voorwaarde is dan wel dat je een open, prettig en opgewekt karakter hebt. Je bent handig en je geeft blijk van inzet, verantwoordelijkheid en uithoudingsvermogen. De studie omvat geen zware theoretische leerstof, maar is gericht op de praktische uitvoering.Mogelijkheden na de tweede graad

Na Verzorging-Voeding in de tweede graad ga je best verder in de derde graad met Verzorging. Deze studie biedt een praktijkgerichte vorming met stages in gezinnen, kinderkribben, bejaardentehuizen, de thuiszorg ... als voorbereiding op onmiddellijke tewerkstelling. Nadien kan je eventueel nog een zevende specialisatiejaar volgen.

In onze school bieden wij het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg en Kinderzorg aan: twee richtingen met heel wat tewerkstellings-mogelijkheden. Dat verhoogt niet alleen je kansen op een betere job, maar geeft je meteen ook een diploma van hoger secundair onderwijs en het recht om hoger onderwijs o.a. in de verpleging te beginnen.

Waar je ook voor kiest, je vindt gegarandeerd werk!


|urenpakket| |overzicht|