..  Virgo+
 
URENPAKKET: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Integrale opdracht 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Sociale Wetenschappen 3 3
Wiskunde 3 3

|profiel| |overzicht|