..  Virgo+
 
PROFIEL: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN


Omschrijving

De studierichting Sociale en technische wetenschappen biedt naast de algemeen vormende vakken, een opleiding gebaseerd op drie pijlers: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding. Nieuw is dat er nu nadruk wordt gelegd op competenties zoals organiseren, presenteren, … in het vak integrale opdrachten.Aanwijzingen voor je studiekeuze

Als je het tweede jaar Sociale en technische vorming, Handel of Moderne Wetenschappen met goed gevolg hebt beëindigd, dan kun je de studierichting Sociale en technische wetenschappen volgen. Heb je voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen en ben je sociaal voelend met een ruim inlevingsvermogen, dan is dit de richting voor jou!Mogelijkheden na de tweede graad

De tweede graad Sociale en technische wetenschappen vormt een voorbereiding op de derde graad STW. Daarna volgen de meeste leerlingen professioneel hoger onderwijs: een bachelor in de paramedische, pedagogische of sociale sector. Sommigen volgen een 7e specialisatiejaar binnen het studiegebied Personenzorg. Enkele leerlingen volgen achteraf een 4e graad BSO Verpleegkunde.


|urenpakket| |overzicht|