..  KOV
 
Photomath

  • Photomath leest je wiskundige opgave en lost ze op.
 
  • De eerste ervaring leert ons dat de app vooral gemakkelijk is om bewerkingen en vergelijkingen op te lossen.
 
 
 

 

  • Bekijk een filmpje om kennis te maken met de app.

Terug naar wiskunde.