..  KOV
 
Triogonometry calculator  


 • Trigonometry calculator is een module voor berekeningen in driehoeken (rechthoekige of willekeurige) en vierhoeken (rechthoek, vierkant, ruit, parallellogram en trapezium).
 • Bij de ruit, parallellogram en trapezium worden niet de klassieke formules gebruikt, zoals we die kennen vanuit onze werkboeken. Hiervoor lijkt de app als basis dus minder geschikt.

 
 • Een overzicht van de mogelijke berekeningen:
  • Rechthoekige driehoek (Right Triangle): berekening van de derde zijde, scherpe hoeken, omtrek en oppervlakte.
  • Ongelijkzijdige driehoek (Scalene Triangle): berekening van de niet ingegeven zijdes en hoeken, omtrek en oppervlakte.
  • Rechthoek (Rectangle): ingeven van lengte en breedte, berekening van de diagonaal, omtrek en oppervlakte
  • Vierkant (Square): ingeven van de zijde, berekening van de diagonaal, omtrek en oppervlakte
  • Ruit (Rhombus): ingeven van de zijde en 1 hoek, berekening van de hoogte, omtrek en oppervlakte
  • Parallellogram (Parallelogram): Ingeven van de lengte van de overstaande zijden en 1 hoek, berekening van de hoogte, omtrek en oppervlakte
  • Trapezium (Trapezoid): Ingeven de lengtes van de 4 zijdes en 1 hoek, berekening van de hoogte, omtrek en oppervlakte

 • De taal is enkel Engels.

 • Klik hier voor de webversie

 • Download de app in de Google Play Store.
 
Terug naar wiskunde.