..  KOV
 

Thinglink  
  • Thinglink is te gebruiken voor:

Een 'pointer' toe te voegen op een afbeelding.

Hiermee bedoelen we dat je op je afbeelding een aanwijzing krijgt. Druk je hierop, zal er tekst,... verschijnen.

Je kan naast tekst ook filmpjes, geluid, illustraties, websites, ... toevoegen

Enkele didactische voorbeelden:

  • Landkaarten met 'pointers' met de geografische namen en een link naar sites met informatie daarover.
  • Groepsfoto's met pointers die de namen weergeven en doorlinken naar een website, ...
  • Spreekwoorden met pointers die de betekenissen weergeven en doorlinken naar sites met uitleg.
  • Sommen met pointers die de antwoorden weergeven of uitleggen hoe de som gemaakt moet worden.
  • Zinnen ontleden: pointers verbergen zinsdelen of woordsoorten en linken door naar document met uitleg.
  • Pagina met illustraties van historische personen. Je kan deze doorlinken naar filmpjes, ...

 

  • Webversie

          Klik hier voor de webversie.

Opgelet, dit is een Engelstalige website. Bij varia vind je een handleiding om je te begeleiden.

  • APP

          Klik hier voor de app op je tablet te plaatsen.

  • Varia

          Je kan hier klikken voor de handleiding.

 
   
  Terug naar voor alle vakken.