..  Biekorf
  

Biekesraad


 


Op vraag van de leerlingen van het 5de en/of 6de leerjaar wordt de
 
leerlingenraad 'Biekesraad' opgericht.