..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 

Pedagogisch beleid


In het secundair onderwijs is er regelmatig overleg tussen directies, graad- en pedagogische coördinatoren en de externe schoolbegeleider in de Pedagogische Commissie voor de Scholengemeenschap (PCSG).

Pedagogische Commissie voor de Scholengemeenschap (PCSG).

 

 • Afgevaardigde inrichtende macht: Wim Jacobs
 • Directies: Eddy Deknopper (voorzitter), Sofie Maes, Vera Maes, Johan van Engelant, Marc Deldime, Mieke Beeckman
 • Externe schoolbegeleider: Goedele Vergauwen
 • Graadcoördinatoren: Mieke d'Hollander, Griet Van Grunderbeek, Be'rt Zurings, Pascale Szalai, heidi Dirix, Nadine Cornette, Kris Seghers,        Marisa Jeucken  
 • Secretaris: Peter Schaumont

  Deze groep tracht het pedagogische beleid en het zorgbeleid in de verschillende scholen op elkaar af te stemmen en het tot een duidelijk en coherent geheel uit te bouwen. Veel pedagogische vernieuwingen zien hier het daglicht. Zulke pedagogische projecten worden gezamenlijk voorbereid, gestuwd naar uitvoering en geëvalueerd.

  Alle scholen werken ook samen met de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB) van het vicariaat onderwijs Mechelen Brussel.

  Pedagogische klemtonen 2016-2017
 • Ex-OKAN
 • M-decreet
 • ROK (referentiekader onderwijskwaliteit)
 • Steeds onder de aandacht:

 • Anti-pestbeleid
  • Taalbeleid
  • Voets (vakoverstijgende eindtermen)
  • Leerstoornissenbeleid
  • Tabletproject