..  St.-Jozef Groenstraat
 

Samenwerkingsovereenkomst met CLB


CLB staat voor 'Centrum voor LeerlingenBegeleiding'

De begeleiding door het CLB omvat:

1)  schoolloopbaanbegeleiding:
     = helpen bij de overgang kleuter-lager-secundair onderwijs

2)  begeleiden van kinderen met ontwikkelings- en leerproblemen:
     = leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen)
     = begeleiden van de aanpassingsklas
     = integratie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs

3)  begeleiden bij sociaal-emotionele problemen
     = pestgedrag
     = angst
     = moeilijk gedrag
     = ...

4)  de preventieve gezondheidszorg
     = de - bij wet verplichte - medische onderzoeken
     = opzetten en ondersteunen van preventieve activiteiten

Voor de CLB-begeleiding van de leerlingen doet de school een beroep op het Vrij CLB Noordwest-Brabant:

Vrij CLB Noordwest-Brabant
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde.
Tel. 02 251 15 55
Openingsuren:

  • Maandag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 19.00 uur
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur


Voor de preventieve gezondheidszorg: zelfde adres, tel. 02 251 68 60

Meestal gebeurt de begeleiding van de leerlingen in samenspraak met de leerkrachten en/of de ouders. Elk van de betrokken partijen (ouders, leerkracht, kind, CLB-medewerker) kan daarbij de eerste stap zetten.

Het is onze ervaring dat heel wat ouders en leerkrachten deze CLB-begeleiding nuttig vinden, zodat wij ze ook graag aanbevelen.