..  KOV
 

U kan een medewerker contacteren via het algemeen nummer : 02 251 15 55

U kan hun ook bereiken  via het algemeen mailadres : vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be .  Zij proberen tijdens de Paasvakantie deze mailbox

dagelijks na te kijken.

 

De CLBchat blijft ook open.  Deze is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00u tot 21.00u 

Voor vragen omtrent de onderwijsloopbaan kan u ook terecht op de website www.onderwijskiezer.be 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding Noordwest-Brabant voor Vrij en Gemeentelijk onderwijs


Vestiging te VILVOORDE:
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde

Tel: 02 251 15 55

e-mail:  vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
website: http://www.clbnoordwestbrabant.be 


Opdrachtverklaring:
 
Als CLB medewerkers zijn we ten zeerste begaan met de gezondheid, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren. Daartoe stellen wij onze kennis en ervaring ter beschikking van de leerlingen, hun ouders en de scholen.
Onze bijzondere aandacht gaat daarbij naar alle leerlingen wiens ontwikkeling minder vlot dreigt te verlopen.

Het CLB draagt zorg voor een klantvriendelijk onthaal en laagdrempelige bereikbaarheid. Het centrum speelt in op de bestaande noden bij leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen.

Door onze permanente aandacht en inzet voor de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare kinderen willen we meewerken aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Wij zijn er ons van bewust dat wij , samen met anderen een taak hebben in de strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting in de samenleving.

De leerling ( ouder ) wordt door de CLB medewerker respectvol benaderd als een autonome persoon die zelf beslist al dan niet in te gaan op een aanbod tot begeleiding
(met uitzondering van de verplichte opdrachten vanwege de Vlaamse Regering ). Het is de taak van het CLB om de cliënt te helpen zelf zijn problemen te leren aanpakken.


De begeleiding situeert zich zo dicht mogelijk bij de leerling. De ouders en de leerkrachten worden als eerste hulpverleners aangesproken. Het CLB zal in de eerste plaats hen ondersteunen in hun aanpak van leer-, ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Indien nodig, zet het CLB zelf een begeleiding op of verwijst het op de gepaste manier door naar andere diensten uit de gezondheids- en welzijnszorg. Dan is het CLB de draaischijf tussen de scholen ( ouders, leerlingen ) en andere diensten uit de gezondheids- en welzijnszorg.


Het CLB benadert de leerling in zijn totaliteit : zijn fysiek, psychisch en sociaal welzijn .
Bij de aanmelding neemt de CLB contactpersoon de eerste verantwoordelijkheid.
De medewerkers overleggen regelmatig binnen het multidisciplinair team ( medisch, sociaal, psycho-pedagogisch geschoold ).