..  Het College
 

Werking

 

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege is één van de zes topsportscholen in Vlaanderen. De volgende studierichtingen worden aangeboden: wetenschappen-topsport, wiskunde-topsport en moderne talen-topsport ASO en topsport TSO. De leerlingen kunnen deze studierichting enkel kiezen als ze door de Vlaamse Volleybalbond zijn geselecteerd en een topsportstatuut van het Bloso toegewezen kregen. Voor de selectieprocedure zie www.topvolleybelgium.be

De leerlingen volgen 21 lesuren op school. Binnen deze uren worden ASO en TSO leerplannen volledig gerealiseerd. De uitdaging voor leerlingen en leraars bestaat erin het voorziene leerplan af te werken ondanks het geringer aantal lesuren.

 Hierbij zijn doorslaggevend:

- Een aangepaste didactische aanpak: de leerlingen kunnen rekenen op een sterk engagement vanwege de leerkrachten om werkmethodes, leerinhouden en cursusmateriaal speciaal te ontwikkelen voor deze groep. De school wil op die manier voortrekker zijn van de leermethodes van de toekomst, waarin aan zelfsturend leren van de leerling, een groter gewicht zal toegekend worden. De uitbouw van het elektronisch leerplatform is hierbij van fundamenteel belang.

- Door te werken in meestal kleine(re) groepjes worden de leerlingen intenser en effectiever begeleid in hun studieproces

- Van de leerlingen wordt een veelzijdige inspanning gevraagd, o.a. op het vlak van zelfstandig leren.