..  Het College
 

 

Werking


De volgende studierichtingen worden momenteel aangeboden in het vierde jaar: Wetenschappen-Topsport en Topsport TSO. In de derde graad kunnen de leerlingen kiezen uit Wetenschappen-Topsport, Wiskunde-Topsport, Moderne Talen-Topsport en Topsport TSO. Binnen de modernisering van het onderwijs worden, vanaf schooljaar 2021-2022, de richtingen Topsport-Natuurwetenschappen, Topsport-Economie en Topsport D/A opgestart in het derde jaar.

De leerlingen zijn 21 lesuren op school. Binnen deze uren worden de leerplannen volledig gerealiseerd. De uitdaging voor leerlingen en leraars bestaat erin het voorziene leerplan af te werken ondanks het geringer aantal lesuren. Hierbij zijn doorslaggevend:

· Een aangepaste didactische aanpak: de leerlingen kunnen rekenen op een sterk engagement vanwege de leerkrachten om werkmethodes, leerinhouden en cursusmateriaal speciaal te ontwikkelen voor deze groep. De school wil op die manier voortrekker zijn van de leermethodes van de toekomst, waarin aan het zelfsturend leren van de leerling, een groter gewicht zal toegekend worden. De uitbouw van elektronisch leerplatformen is hierbij van fundamenteel belang.

· Door te werken in meestal kleine(re) groepjes worden de leerlingen intenser en effectiever begeleid in hun studieproces.

· Van de leerlingen wordt een veelzijdige inspanning gevraagd, o.a. op het vlak van zelfstandig leren.

 

De toekenning van een A of een B - statuut door Sport.Vlaanderen, biedt de leerlingen de kans om aan kampioenschappen, tornooien en stages te kunnen deelnemen, ook al vinden deze activiteiten soms plaats tijdens de schooluren.

Foto: Belgian Young Red Dragons

 

topvolleybelgium.be