..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 

SCHOLENGEMEENSCHAP
"KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS VILVOORDE"
Een droom van een scholengemeenschap!


In uitvoering van het onderwijsdecreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998, vormen de secundaire scholen van het KOV vanaf 1 september 1999 een scholengemeenschap. Omdat onze scholen bestuurd worden door één inrichtende macht, kunnen wij de doelstellingen van die nieuwe scholengemeenschappen (art. 71 van het decreet) op een optimale wijze nastreven.

Die doelstellingen zijn:
1. Een goed geordend onderwijsaanbod.
2. Een objectieve leerlingenoriëntering en een degelijke leerlingenbegeleiding.
3. Een samenhangend personeelsbeleid.
4. Grondig overleg tussen de scholen op alle niveaus.
5. Verantwoorde investeringen in de scholengebouwen van de scholengemeenschap.
6. Samenwerking met de basisscholen van het KOV en van de gehele regio.

De coördinerend directeur, bijgestaan door een team van pedagogische en administratieve medewerkers zorgt voor de realisering van die doelstellingen.

Johan van Engelant 
coördinerend directeur voor de scholengemeenschap van het secundair onderwijs
Tel.: 02 257 10 46
johan.vanengelant@kov.beCollege van directies(Codi-SO):
Vergadert maandelijks onder voorzitterschap van de coördinerend directeur en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De directies zijn door de Raad van Bestuur speciaal gemandateerd voor het dagelijks beheer van de school die hun is toevertrouwd. Zij zijn de eersten met wie de plaatselijke school-problemen worden besproken en zo mogelijk opgelost.