..  KOV
 

Leden Raad van Bestuur


voorzitter
Erwin Hertens
erwin.hertens@ibz.fgov.be

Marc De Valck
secretaris
marc.devalck@kov.be

Jef d'HAENENS
bestuurder
jef.dhaenens@kov.be

Georges DE SMIT
afgevaardigd bestuurder basis- en buitengewoon onderwijs
georges.desmit@kov.be

Wim JACOBS
afgevaardigd bestuurder secundair onderwijs en verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid van de inrichtende macht
wim.jacobs@kov.be

Hendrik GELAUDE
bestuurder met zorg voor preventiebeleid
hendrik.gelaude@kov.be

Herman VAN CAMPENHOUT
bestuurder, voorzitter OCSG (secundair onderwijs) en het LOC (basisonderwijs en buitengewoon lager onderwijs)
herman.vancampenhout@kov.be

Pat Vandewiele
bestuurder, voorzitter van de Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten
pat.vandewiele@diomb.be 

Walter HENDRICKX
bestuurder
afgevaardigd bestuurder GEBO (gebouwenfonds)
walter.hendrickx@kov.be

Leon MATON
bestuurder
leon.maton@kov.be

Michel Grillet
bestuurder
grilletandpartners@skynet.be

Greet De Keyzer
bestuurder
greet_dekeyzer@hotmail.com

Rene De Wit
afgevaardigd bestuurder voor het financieel beleid
rene.de.wit1@telenet.be 

Rita Declerck
bestuurder
rita.declerck@kov.be

 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING
De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met adviserende leden:

Eddy DEKNOPPER
algemeen directeur KOV en coördinerend directeur scholengemeenschap secundair onderwijs
uitvoerend coördinator KOV-secretariaat
eddy.deknopper@kov.be

Sophie Lucas
coördinerend directeur scholengemeenschap NoordRand
sophie.lucas@kov.be