..  KOV
 

Leden Bestuursorgaan 

Erwin Hertens
voorzitter
erwin.hertens@ibz.fgov.be

Georges De Smit
ondervoorzitter
afgevaardigd bestuurder secundair onderwijs

georges.desmit@kov.be

Marc De Valck
secretaris
marc.devalck@kov.be

Walter Hendrickx
afgevaardigd bestuurder voor basis en buitengewoon lager onderwijs en voor het gebouwenfonds
walter.hendrickx@kov.be

Rene De Wit
afgevaardigd bestuurder voor het financieel beleid
rene.dewit@kov.be

Mieke Beeckman
bestuurder
mieke.beeckman@kov.be

Luc Boulangé
bestuurder
luc.boulange@kov.be

Christiane Butaye
bestuurder
christiane.butaye@kov.be

Frank Coppens
bestuurder
frank.coppens@kov.be

Rita De Clerck
bestuurder
rita.declerck@kov.be

Wim Decloedt
bestuurder
wim.decloedt@kov.be

Ivan De Goeyse
bestuurder
ivan.degoeyse@kov.be

Greet De Keyzer
bestuurder 
greet.dekeyzer@kov.be

Hendrik Gelaude
bestuurder
hendrik.gelaude@kov.be

Michel Grillet 
bestuurder 
michel.grillet@kov.be

Wim Jacobs 
bestuurder
wim.jacobs@kov.be

Johan Schoonackers 
bestuurder 
johan.schoonackers@kov.be

Pat Vandewiele
bestuurder, voorzitter van de Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten 
pat.vandewiele@diomb.be

 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING

De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met :

Patrick Bieghs

Anne-Marie Panneels

en  adviserende leden:

Johan van Engelant 
algemeen directeur KOV en coördinerend directeur scholengemeenschap secundair onderwijs
uitvoerend coördinator KOV-secretariaat
johan.vanengelant@kov.be

Sophie Lucas
coördinerend directeur scholengemeenschap NoordRand
sophie.lucas@kov.be