..  Virgo+
 

Inschrijvingen


Het decreet Gelijke Onderwijskansen legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen.
Wanneer een school een inschrijvingsstop zou hanteren, bijvoorbeeld omwille van veiligheid van de leerlingen, dan moeten die leerlingen die zich eerst aanmeldden ook eerst ingeschreven worden.
Slechts voor de broers en zussen van eigen leerlingen kan beperkt uitzondering worden gemaakt.

Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de   meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.

Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs zich eerst digitaal moeten aanmelden bij de school van hun keuze en zich pas op latere datum kunnen inschrijven.

Deze wettelijke data zijn:

Aanmelden vanaf 1 april 2019

Inschrijven vanaf 29 mei 2019

Hoe dit precies zal gebeuren, moet nog door de Vlaamse regering worden bepaald. Van zodra wij verdere informatie hebben, zullen wij deze hier vermelden. Bezoek dus geregeld onze website. 

Intussen hebben wij wel onze infoavonden en openschooldagen vastgelegd. We geven deze data alvast mee:

Infoavonden:

Het College: maandag 25/2/2019

Virgo+: dinsdag 26/2/2019

TechnOV: donderdag 28/2/2019


Openschooldagen:

Het College: zaterdag 4/5/2019, om 11 en om 14 uur

Virgo+: zaterdag 16/3/2019, van 15 tot 18 uur

TechnOV: vrijdag 15/3/2019, van 16 tot 20 uur


Leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs kunnen zich inschrijven vanaf 29/5/2019

Leerlingen voor het tweede tot zesde(zevende) jaar kunnen zich inschrijven vanaf ../../2019. 

Tijdens de zomervakantie: van ../../2019 tot en met ../../2019 of van ../../2019 tot 01/09/2019.

Op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur

Op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur

Op welk nummer?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

 

Virgo+
Fr. Rooseveltlaan 98
1800 Vilvoorde

tel.: 02 254 88 20