..  Het College
 

Inschrijvingen


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen. Voor bepaalde groepen zijn er voorrangsperiodes, o.a. voor broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van eigen personeel.

Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de   meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.

Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?

 

Leerlingen kunnen zich inschrijven tijdens de zomervakantie: van 27/06/2019 tot en met 03/07/2019 of van 26/08/2019 tot 31/08/2019.

Op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur

Op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

 

Het College

Mechelsestraat 7
1800 Vilvoorde

tel. 02 257 10 40