..  Het College
 

Inschrijvingen


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen. Voor bepaalde groepen zijn er voorrangsperiodes, o.a. voor broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van eigen personeel.

Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de   meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.

Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs zich eerst digitaal moeten aanmelden bij de school van hun keuze en zich pas op latere datum kunnen inschrijven.

Aanmelden vanaf 1 maart 08:00 tot 29 maart 2019 20:00

Voorrangsgroepen (kinderen van personeel en kinderen die reeds een broer of zus op de school van hun keuze hebben) moeten zich eveneens aanmelden vanaf 1/3/2019. 

• Ga op www.naarschoolinregiovilvoorde.be naar "Aanmelden".
• Maak een account aan.
• Je kan nu aanmelden (met of zonder voorrang).
• Na je aanmelding krijg je een melding dat de aanmelding geslaagd is.
• Je kan tijdens de aanmeldperiode jouw gegevens aanpassen, na 29 maart kan je dit niet meer.

Stoer Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol: het maakt geen verschil of je de eerste of de laatste bent die tijdens deze periode aanmeldt!

  • Alle leerlingen die starten in 1A of 1B moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de school.
  • Alle andere leerlingen schrijven zich rechtstreeks in de school in vanaf 23 april 2019.
  • Kinderen die al ingeschreven zijn in een secundaire school blijven gewoon ingeschreven.

Mail met toewijzing of weigering 29 april 2019

Je krijgt een mail met het resultaat van jouw aanmelding.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Je wordt toegewezen aan de school van 1e keuze. Je mag inschrijven in deze school.
2. Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
3. Je wordt aan geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je moet wachten met inschrijven tot de start van de vrije inschrijvingen op 28 mei 2019. Je ontvangt een uitnodiging voor een infovergadering en kan intussen jouw dossier opvolgen via de website.

Inschrijven vanaf 06 mei tot 24 mei 2019 voor 1A & 1B

Bij de mail met het resultaat van jouw aanmelding zit een brief van de school met afspraken rond inschrijven. Je gaat met de nodige documenten naar de school waaraan je via de aanmelding werd toegewezen om jouw toewijzing om te zetten in een inschrijving.

De volledige brochure over inschrijven in het eerste jaar vind je hier.

Meer informatie krijg je op onze infoavonden en openschooldagen. 

Infoavonden:

Het College: maandag 25/2/2019

Virgo+: dinsdag 26/2/2019

TechnOV: donderdag 28/2/2019

 

Openschooldagen:

Het College: zaterdag 4/5/2019, om 11 en om 14 uur

Virgo+: zaterdag 16/3/2019, van 14 tot 17 uur

TechnOV: vrijdag 15/3/2019, van 16 tot 20 uur

 

Leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs kunnen zich aanmelden via de website tussen 01/03/2019 08:00 en 29/03/2019 20:00 en daarna inschrijven vanaf 06/5/2019. Als je je niet hebt aangemeld, moet je wachten tot 28/05/2019.

Leerlingen voor het tweede tot zesde(zevende) jaar kunnen zich inschrijven vanaf 23/04/2019.

Tijdens de zomervakantie: van 27/06/2019 tot en met 03/07/2019 of van 26/08/2019 tot 31/08/2019.

Op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur

Op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

 

Het College

Mechelsestraat 7
1800 Vilvoorde

tel. 02 257 10 40