..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 

Inschrijvingen


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen. Voor bepaalde groepen zijn er voorrangsperiodes, o.a. voor broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van eigen personeel.

Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.


Secundair onderwijs:

Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2020-2021?

Neem contact op met de school via telefoon of email. 

Het College info.college@kov.be of  02 257 10 40

TechnOV info.technov@kov.be of 02 251 34 28 

Virgo+ info.virgoplus@kov.be of 02 254 88 20

Leerlingen kunnen zich inschrijven tijdens de zomervakantie via telefoon of mail: van 29.06.2020 tot en met 04.07.2020 of van 25.08.2020 tot 31.08.2020.

Op werkdagen van 14:00 tot 19:00

Op zaterdagen van 09:00 tot 13:00

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV