..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 

Inschrijvingen


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen. Voor bepaalde groepen zijn er voorrangsperiodes, o.a. voor broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van eigen personeel.

Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.


Secundair onderwijs:

Inschrijven schooljaar 2021-2022?

Leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs moeten zich eerst digitaal aanmelden bij de school van hun keuze en zullen op latere datum gecontacteerd worden door de school om zich in te schrijven.

Aanmelden vanaf 29 maart (14:00)  tot 26 april (14:00)

Via: https://aanmelden.school

Voorrangsgroepen (kinderen van personeel of kinderen die reeds een broer of zus op de school van hun keuze hebben) kunnen zich eveneens aanmelden vanaf 29 maart.

Inschrijven vanaf 10 mei

Vrije inschrijvingen (voor het eerste jaar) starten vanaf 10 mei 2021 (indien er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn).


Leerlingen voor het tweede tot zesde(zevende) jaar kunnen zich inschrijven vanaf 19.04.

Neem contact op met de school via telefoon of email. 

Het College    info.college@kov.be      02 257 10 40

TechnOV        info.technov@kov.be     02 251 34 28 

Virgo Plus      info.virgoplus@kov.be  02 254 88 20

Tijdens de zomervakantie zijn er inschrijvingen telefonisch of via mail: van 29.06 tot en met 03.07 of van 26.08 tot 31.08.

Op werkdagen van 14:00 tot 19:00

Op zaterdagen van 09:00 tot 13:00

Waar?

- Het College

- TechnOV

- Virgo Plus