..  Biekorf
  

INSCHRIJVEN IN DE BIEKORF

Met dit filmpje laten we jullie meegenieten van de sfeer op onze kleine en familiale school. 


Inschrijven in de Biekorf

Wil je je kind graag inschrijven op onze school?  De inschrijvingen gebeuren via een aanmeldingssysteem. Je dient zich aan te melden op de website www.naarschoolinvilvoorde.be.

Kleuters mogen pas op de eerstvolgende vooropgestelde instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, naar school komen. Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):

  • begin schooljaar
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

De inschrijvingen in onze scholen gebeurt sinds enkele jaren via een aanmeldingssysteem. Je dient zich aan te melden op de website www.naarschoolinvilvoorde.be.


Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen van jouw voorkeur jij je kind wil inschrijven. Meerdere scholen kiezen vergroot je kans op een school. De dag waarop je je kind aanmeldt heeft geen belang, zolang je het maar doet tijdens de aangegeven aanmeldingsperiode.

Na de toewijzing van de school, ontvangen ouders een digitaal ticket. Na het ontvangen van het digitaal ticket nemen de ouders contact op met de school en laten ze de inschrijving effectief maken.

 

Inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school voor je kind en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.


Er zijn verschillende aanmeldperiodes:

==> Van 15/11/2021 tot en met 6/12/2021aanmeldingsperiode voor broers en zussenkinderen van personeel

==> Van 10/01/2022 tot en met 28/01/2022: inschrijvingsperiode aangemelde broers en zussen, kinderen van personeel (op afspraak)

==> Van 23/2/2022 tot en met 31/3/2022aanmelden alle kinderen

==> Van 2/5/2022 tot en met 25/5/2022: inschrijvingsperiode voor aangemelde kinderen

==> Van 1/6/2022 9u: start vrije inschrijvingen

 

 2022-2023   CAPACITEIT     AANTAL   
  VRIJE PLAATSEN
jongste kleuters - geboortejaar 2020 
26 0
jongste kleuters - geboortejaar 2019
26 3
oudste kleuters - geboortejaar 2018
26 0
oudste kleuters - geboortejaar 2017 26 6
1e leerjaar
25 0
2e leerjaar 25 0
3e leerjaar 25 0
4e leerjaar 25 1
5e leerjaar 25 1
6e leerjaar 25 0

 

Schoolbezoeken kunnen enkel gebeuren na afspraak met de directie of secretariaat. 

 


Inschrijvingen voor het huidige schooljaar (2021- 2022)

Wil je je kind graag nog dit schooljaar inschrijven op onze school dan kan dit enkel gebeuren na afspraak met de directie of het secretariaat.

Breng bij inschrijving zeker de ISI+ kaart of de kids-ID van je kind mee.
Kom je uit een andere lagere school, breng dan zeker je eindrapport mee.


In onderstaande klassen zijn er nog plaatsen vrij:


 2021-2022   CAPACITEIT     AANTAL   
  VRIJE PLAATSEN
jongste kleuters - geboortejaar 2019 

4
jongste kleuters - geboortejaar 2018

0
oudste kleuters - geboortejaar 2017

5
oudste kleuters - geboortejaar 2016
0
1e leerjaar

0
2e leerjaar
0
3e leerjaar
0
4e leerjaar
0
5e leerjaar
0
6e leerjaar
8