..  KOV
 

Inschrijvingen


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen. Voor bepaalde groepen zijn er voorrangsperiodes, o.a. voor broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van eigen personeel. 


Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.

 

Secundair onderwijs:


Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2020-2021?

Neem contact op met de school via telefoon of email. 

Het College info.college@kov.be of  02 257 10 40

TechnOV info.technov@kov.be of 02 251 34 28 

Virgo+ info.virgoplus@kov.be of 02 254 88 20

Leerlingen kunnen zich inschrijven tijdens de zomervakantie via telefoon of mail: van 29.06.2020 tot en met 04.07.2020 of van 25.08.2020 tot 31.08.2020.

Op werkdagen van 14:00 tot 19:00

Op zaterdagen van 09:00 tot 13:00

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

 

 

Basis- en buitengewoon onderwijs:

Inschrijving 2020-2021 gewoon kleuter- en lager onderwijs:

Een kind geboren in 2018, dat op een later moment instapt, inschrijven?
Of een ouder kind als nieuwe leerling inschrijven? 

Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be

==> Van 18/11/2019 tot en met 09/12/2019: aanmeldingsperiode voor broers en zussen, kinderen van personeel

==> Van 08/01/2020 tot en met 28/01/2020: inschrijvingsperiode aangemelde broers en zussen,kinderen van personeel (op afspraak)

==> Van 02/03/2020 tot en met 31/03/2020: aanmelden alle kinderen

==> Van 04/05/2020 tot en met 26/05/2020: inschrijvingsperiode voor aangemelde kinderen

==> Van 29/05/2020: start vrije inschrijvingen

Meer info volgt. 

 

Inschrijving 2019-2020

Inschrijvingen voor kinderen geboren in 2017 of die in schooljaar 2019-2020 naar een van onze scholen willen komen: zij kunnen nu ingeschreven worden.

Gewoon kleuter- en lager onderwijs: 

Sommige klassen zijn vol. Je kindje komt dan op een wachtlijst. Neem contact met de school voor meer informatie. 

Waar?

Biekorf
De Knipoog
Heilig Hart
St.-Jozef Groenstraat
De Lampion Peutie

Buitengewoon lager onderwijs: Type basisaanbod, Type 1 en type 8

Waar?

Klavertje Vier