..  TechnOV
 
Onze stagebedrijven --> download

Stagebeleid TechnOV 
1.       Doelstellingen
·        De leerlingen leren de beroepssector waarvoor ze studeren kennen via kennismaking met 1 of 2 bedrijven. 
·        De leerling leert zelf contact te leggen met het bedrijf aan de hand van een sollicitatiebrief en een persoonlijke voorstelling.
 ·        Stages zorgen voor een gemakkelijke overgang tussen school en werk.  
2.       Duurtijd stage 
·        De school richt alternerende stages in onder vorm van 1 stagedag per week. 
·        De leerlingen van de beroeps georiënteerde opleidingen zoals hout, lassen constructie, auto en elektrische installaties van de 6de jaren doen 15 weken stage vanaf januari.
 ·        De leerlingen van de technisch georiënteerde opleiding, elektrische installatietechnieken, van de 6de jaren doen 10 weken stage vanaf eind september. 
·        De leerlingen van de technisch georiënteerde opleiding, mechanische vormgevingstechnieken, van de 6de jaren doen 1 dagstage per week in minstens 2 bedrijven gespreid over een volledig schooljaar. 
·        De leerlingen van de 7de specialisatiejaren industrieel onderhoud en elektrische installaties doen 1 dagstage per week in minstens 2 bedrijven gespreid over een volledig schooljaar.  
3.       Rekrutering stagebedrijven 
·        De school legt een stagedatabank aan van alle beschikbare stageplaatsen, voor intern gebruik, met evaluatiecriteria. 
·        De leerlingen van de 7de specialisatiejaren Auto-Elektriciteit en Elektrische Installaties zoeken zelfstandig naar hun stageplaatsen aan de hand van een sollicitatiebrief. Het voorstel wordt besproken met de stagebegeleider van de school. 
·        De leerlingen van de 6de jaren krijgen een lijst waaruit een stageplaats kan geselecteerd worden. Deze leerlingen mogen ook vrij een stageplaats voorstellen. De leerkracht evalueert de nieuwe stageplaats. 
4.       Evaluatie van de stage 
·        De leerling evalueert zichzelf op zijn stageplaats. De leerling staat stil bij het welbevinden, zijn (haar) verbeterpunten en zijn (haar) groeimogelijkheden.
·        De leerkracht  brengt 1 stagebezoek per 5 stagedagen op de werkvloer, waarbij hij een kort gesprek heeft met de leerling en de mentor van het stagebedrijf. 
·        De leerlingen maken een dagverslag als onderdeel van hun geïntegreerde proef (= eindwerk). 
·        Dit dagverslag is een onderdeel van het stagedoeboek dat deel uitmaakt van het stageverloop.  
5.       Veiligheid op de stageplaats 
·        Arbeidsveiligheid is in het bedrijfsleven een zeer belangrijk aandachtspunt. Dit veiligheidsaspect maakt onderdeel uit van ons beleid. Alle stageleerlingen krijgen voor aanvang van hun stage een veiligheidscursus op school. Deze cursus behandelt 13 hoofdstukken over veiligheid. Hierop volgend kunnen de leerlingen een examen afleggen tot het behalen van een diploma VCA (Veiligheids Certificaat voor Aannemers). 
·        De school wenst dat alle leerlingen voor aanvang van hun stage een VCA-certificaat in hun bezit hebben.