..  Virgo Plus
 

 

Leerlingenbegeleiding


Studieremediëring

Wij willen alles in het werk stellen om onze leerlingen te helpen slagen in de door hen gekozen studierichting. Naast de les die klassikaal gegeven wordt, kan elke leerling rekenen op extra individuele uitleg en/of oefeningen. Indien er problemen zijn met een bepaald vak wordt door de vakleerkracht een remediëringsprocedure opgestart. De leerling krijgt extra mogelijkheden aangeboden; dit kan gaan van het leren organiseren en plannen van het werk, over een herhaling van basiskennis, tot remediëringsoefeningen van de geziene leerstof.

Hier de schema's voor de studierremediëring voor dit schooljaar:

- 1e graad

- 2e en 3e graad


Leerlingenbegeleiding

Er is meer dan alleen maar les volgen. Eén van onze grote doelstellingen is ook onze leerlingen op weg helpen naar volwassenheid. Die weg loopt voor sommigen niet zonder hindernissen. Wij willen hen daarin bijstaan.
Sociale, familiale, gezondheidsproblemen, kunnen ook oorzaak zijn van het niet slagen. Dankzij een doorgedreven leerlingenbegeleiding trachten wij hulp te bieden bij allerhande problemen. Soms kan een luisterend oor al wonderen doen.
Indien nodig worden wij bijgestaan door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) en/of de schoolarts.

Bekijk hier de toelichting inzake respect.
Bekijk hier de toelichting inzake orde en stiptheid.
Bekijk hier de toelichting inzake verantwoordelijkheid opnemen.


Studiekeuze

Met onze laatstejaarsleerlingen wordt intensief gewerkt omtrent studiekeuze. Wij bieden hen een brede waaier aan informatie en, eventueel in samenwerking met het CLB, trachten wij hen te helpen bij hun keuze.