..  Het College
 

1.     Studiebegeleiding

 

In de eerste jaren reeds maken onze leerlingen kennis met verschillende studiemethoden. Gaandeweg ontwikkelen ze vanuit elk vak een eigen studiemethode waarbij de zelfstandigheid en het rendement telkens verhogen.

We vragen van onze leerlingen dat ze hun leerproces in eigen handen nemen zodat ze op het einde van hun schoolloopbaan voldoende voorbereid zijn op een leven lang leren.

 

Studiebegeleiding begint in de klas bij de vakleraar. Indien nodig neemt hij/zij initiatieven om de leerlingen bij te werken. Dat kan gaan om bijkomende uitleg of een voorstel tot remediëring (extra oefeningen, opvolgen van studie-inzet, enz.) We stimuleren leerlingen ook om zelf initiatief te nemen en vakleerkrachten aan te spreken als ze moeilijkheden ondervinden.  

 

De vakleerkrachten volgen de resultaten van hun leerlingen van dichtbij op. Zij doen dat in samenspraak met de klasleraar, vakleerkrachten, leerlingenbegeleider en directie en op basis van de resultaten van de verschillende rapporten.

 

Indien we merken dat een leerling zich in de problemen werkt, zal de klasleraar of leerlingbegeleider/directeur een gesprek met hem/haar aangaan om de oorzaak van de achterstand na te gaan.

 

Omdat ook ouders betrokken partij zijn bij het schoolse gebeuren, bieden wij de mogelijkheid om zoon/dochter nauwgezet op te volgen aan de hand van ons online volgsysteem (Schoolware) en de rapporten. 


Door op een open en constructieve manier in dialoog te gaan met de verschillende partijen, slagen we erin om leerlingen een gepast advies te geven voor het volgende leerjaar.