..  Biekorf
 

  


 

 

 

Onderwijzend en ondersteunend personeel


Onze gemotiveerde kleuterleidsters en onderwijzers, zorgbegeleiders, media-

coördinator, kinderverzorgster, administratieve medewerkers, onderhouds- en

toezichthoudend personeel zetten dagelijks hun beste beentje voor.


Kleuterschool

Instapklas
juf Annelies

Eerste kleuterklas
juf Vanessa

Tweede kleuterklas
 juf Gwen

Derde kleuterklas
juf Marijke

Zorgleerkrachten
juf Miek (zorgcoördinator), juf Karen
kinderverzorgster juf Irina

Turnleerkracht
meester Jonas


Lagere school

Eerste leerjaar
juf Caroline

Tweede leerjaar
juf Lisa

Derde leerjaar
juf Tine

Vierde leerjaar
meester Glenn

Vijfde leerjaar
juf Eva

Zesde leerjaar
juf Kathleen

Zorgleerkrachten
juf Rita (zorgcoördinator), juf Mireille,  juf Sara, juf Laure, juf Annelies,    juf Miek (leesjuf)

Turn- en zwemleerkrachten
juf Evi, meester Jonas

 

Media-coördinator
 juf Mireille

Secretaresse
 Joke Leemans

Preventie
 Bart Van Roy

Toezicht
 Wordt gedaan door Infano

Directie 
 Katelijne De Keye