..  De Knipoog
 
        PEDAGOGISCH PROJECT


1.  Dit ben ik

In De Knipoog kiezen we voor de dialoog en werken we samen met de ouders aan het echt leren kennen van elk kind.
Vanuit onze christelijke inspiratie krijgt iedereen de kans om op zijn eigen manier en tempo bij te leren, zich te uiten en na te denken over zijn unieke identiteit.
Onze leerkrachten dagen zowel het individuele kind als de groep uit om hun
grenzen te verleggen.

2.  Ik kan het zelf

Door het aanreiken van uitdagende materialen, verschillende werkvormen en
de inzet van digitale media leren we kinderen stap voor stap problemen oplossen, plannen maken en verantwoordelijkheid dragen.
We begeleiden onze kinderen om het zelf te doen met de nodige durf en doorzetting.
Op deze manier coacht de leerkracht het kind om ondernemend en zelfredzaam
te zijn in het leven.

3.  IK + JIJ = WIJ

De Knipoog is een gastvrije Nederlandstalige katholieke school waar kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners de handen in elkaar slaan.
We luisteren naar elkaar, spreken over verschillen en gelijkenissen en houden rekening met diversiteit.
Samen praten, klussen, feesten, spelen, … verbindt ons allemaal in een fijne open sfeer.
Op verschillende momenten doorheen het jaar betrekken we daarom ook de ouders actief in het school– en klasgebeuren.

4.  Wij knipogen naar de maatschappij

Met motiverende opdrachten stimuleren we onze kinderen om zelf na te denken over hun
leerproces en wat ze hierbij nodig hebben.
We geven hen doelgerichte feedback zodat ze kritisch leren denken en zelfkennis opbouwen.
Zo ontwikkelen onze kinderen zich tot weerbare en verdraagzame jongeren, klaar om hun steentje bij te dragen aan een duurzame wereld.

 

5.  Wij houden van de natuur

In De Knipoog ontdekken onze kinderen een moestuin, kippen, een bloemenheuvel, een doolhof, een speelbos, een grote zandbak, … met prikkelende materialen.
Onze speelplaatsen vormen de ideale plek om doorheen de lesdag te bewegen, te genieten en warme herinneringen te creëren.
In de buitenlucht leren we op een speelse manier respectvol omgaan met onszelf, elkaar en de natuur.