..  Topsport Volleybal
 

Ons internaat is een plek waar getalenteerde jongeren elkaar ontmoeten. Ons internaat is een plek waar het welzijn van onze leerlingen op de eerste plaats staat. Ons internaat is een plek waar wij aan opvoeden doen. Maar wat kan je daar juist onder verstaan? Het idee dat er op een internaat een autoritaire sfeer moet heersen, is al lang voorbij gestreefd. Wij trachten een positieve leefgemeenschap te creëren waar we de ons toevertrouwde leerlingen op weg helpen. Dit doen we aan de hand van vier pedagogische doelen.

 

 

Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid

Als internaat proberen wij onze leerlingen een stek te bieden waar zij in de eerste plaats zichzelf kunnen zijn en waar ze zich veilig voelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ieder individu zich hier thuis voelt. Daarom zetten we hard in op het welbevinden van onze leerlingen. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen presteren, zowel op schools als op sportief vlak. Wie zich goed in zijn vel voelt, voelt zich niet enkel gemotiveerd maar draagt ook bij tot een aangename leefsfeer.

Ook worden ontspanningsmomenten en -activiteiten voorzien om tegemoet te komen aan de ontspanningsnoden van onze leerlingen. De boog hoeft namelijk niet altijd gespannen te staan.

 

Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling

Als internaat hebben wij aandacht voor de talenten van onze leerlingen. Aan de hand van een bevestigende begeleidingsstijl dragen we bij tot de persoonlijkheidsvorming en trachten we iedereen de nodige ontplooiingskansen te bieden.

Ons vaste dagschema biedt structuur en zorgt ervoor dat we de dagen op een aangename manier kunnen doorlopen. Een niet over het hoofd te zien onderdeel in dit dagschema is de studiebegeleiding. Goed kunnen volleyballen is één ding, maar goede schoolresultaten behalen en de nodige kennis vergaren voor in de toekomst is minstens even belangrijk. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen met regelmaat studeren en moedigen hen aan te werken naar eigen mogelijkheden. Wij bieden ruimte voor ‘gecontroleerde vrijheid’ omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de zelfstandigheid van onze leerlingen bevordert. Wanneer we van mening zijn dat een bepaalde leerling individuele bijsturing kan gebruiken, reiken we extra hulp en controle aan in een gemeenschappelijke studieruimte.

 

Het bevorderen van sociale ontwikkeling

Als internaat hebben we oog voor de contacten tussen onze leerlingen. Meer nog, als topsportinternaat hechten wij extra veel belang aan de groepsdynamiek. Volleybal is een teamsport en het spreekt voor zich dat de teamgeest en het samenhorigheidsgevoel onder de leerlingen ook doorgetrokken wordt naar de momenten naast het veld. Onder het coachend toezicht van de opvoeders leert iedereen met vertrouwen en op een positieve manier omgaan met elkaar en leert men eventuele conflicten onderling op te lossen.

 

Ondanks het drukke schema proberen we steeds voldoende tijd te voorzien om in alle rust met elkaar om te gaan. In de ontspanningsruimten kunnen onze leerlingen samen televisie kijken, pingpongen, een gezelschapsspel spelen of gewoonweg een babbeltje slaan. Daarnaast bieden we ook regelmatig een georganiseerde activiteit aan om wat meer leven in de brouwerij te brengen.

We merken op dat onze leerlingen op het einde van de rit vaak mooie vriendschappen overhouden aan hun tijd op internaat. Hier bouwen zij een mooi verhaal op, waar zij later met veel plezier aan zullen terugdenken.

 

Socialisatie door overdracht van waarden en normen

Als internaat vinden we het belangrijk dat onze leerlingen de waarden en normen meekrijgen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Net zoals de waarden en normen die eigen zijn aan de specifieke internaatwerking.

Afspraken en regels horen thuis op een internaat en ze zijn geen overbodige luxe, want ze bieden ons een houvast om in groep passend met elkaar om te gaan. Een duidelijke structuur en een consequente opvolging werken voorspelbaarheid in de hand en zorgen voor een gevoel van gerechtigheid. Hier is iedereen gelijk. Hier is iedereen mee verantwoordelijk. Wanneer de afspraken tussen leerlingen, opvoeders, beheerder en ouders goed zijn afgestemd op elkaar, heeft dit een positieve uitwerking op de socialisatie van de leerlingen.

Verder zijn er ook enkele waarden die wij zeer hoog in het vaandel dragen. Bovenal zijn beleefdheid en respect van grote waarde. Wie respect heeft voor een ander, verdient zelf ook respect. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen hun openheid kunnen tonen en telkens eerlijk en oprecht zijn. Als dit al goed zit, staan we meteen al een hele stap verder en kunnen we samen enkele mooie jaren tegemoet gaan.