..  De Knipoog
 
DAGINDELING

 

Dagindeling (kleuters en lagere school):

07.00-08.00:       ochtendtoezicht bij Woezel - Hendrik I-lei 17
08.00-08.35:       toezicht door leerkrachten
08.35-12.15:        schooltijd
12.15-13.25:        middagpauze
13.30-15.15:        schooltijd
15.30-16.15:        studie voor kinderen vanaf L2
15.30-18.00:       avondtoezicht bij Woezel Hendrik I-lei 17

Speeltijden kleuters:

De peuters en de kleuters spelen van 10.15u. tot 10.35u. op de afgesloten kleuterspeelplaats. Er zijn 3 grote speelzones: stenen speelplaats met fietsparcours, natuurlijke speelplaats met buitenkeuken, zone met kunstgras en speeltuig.
Bij slecht weer spelen zij in het kleuterpaviljoen of onder het afdak.

Speeltijden kinderen lagere school:

De leerlingen van de lagere school spelen van 10.15 u. tot 10.35 u. in de voormiddag.
Zij spelen op drie verschillende pleinen: op de groene speelplaats op het achterplein, op de speeltuin bij de nieuwbouw, of op de stenen speelplaats. 

Tijdens de middagauze kunnen de kinderen tot rust komen in de "Leesplace", waar ze in stilte kunnen lezen.