..  De Knipoog
 


Dagindeling (kleuters en lagere school):

07.00-08.00:       ochtendtoezicht bij Woezel - Hendrik I-lei 17
08.00-08.35:       toezicht door leerkrachten
08.35-12.15:        schooltijd
12.15-13.25:        middagpauze
13.30-15.15:        schooltijd
15.30-16.15:        studie voor kinderen vanaf L2
15.30-18.00:       avondtoezicht bij Woezel Hendrik I-lei 17

   

Speeltijden kleuters:

De peuters en de kleuters van de eerste kleuterklas spelen afzonderlijk van de tweede en derde kleuterklassers. Dit is buiten en volledig gescheiden van de lagere en de secundaire school.
Bij slecht weer spelen zij in het paviljoen of onder het afdak.
De kleuters spelen van 10.15u tot 10.35u in de voormiddag en van 14.50u tot 15.00u in de namiddag.

 

Speeltijden kinderen lagere school:


De leerlingen van de lagere school spelen van 10.15 u. tot 10.35 u. in de voormiddag.
Zij spelen op drie verschillende pleinen: op de groene speelplaats op het achterplein, op de speeltuin bij de nieuwbouw, of op de stenen speelplaats.