..  Het College
 
  «  september 2020  »  
01/09/2020   Hele dag   start schooljaar 2020-2021
08/09/2020   Hele dag   4e jaar (behalve 4T): PIME GIS
09/09/2020   Hele dag   Klas- en individuele foto’s 1e, 4e en 5e jaar
14/09/2020   19:00 - 21:00   Infoavond: 1e jaar en nieuwkomers 2e jaar
15/09/2020   16:00 - 19:00   3e jaar: Portretklassenraad
15/09/2020   19:00 - 21:00   Ouderavond: 1e jaar en nieuwkomers 2e jaar
16/09/2020   Hele dag   Klas- en individuele foto’s 2e, 3e en 6e jaar en topsporters
17/09/2020   16:00 - 19:00   4e jaar: Portretklassenraad
17/09/2020   16:00 - 18:00   1e jaar: Portretklassenraad
18/09/2020   08:25 - 12:25   3A: Medisch onderzoek
21/09/2020   08:25 - 12:25   3B: Medisch onderzoek
21/09/2020   16:00 - 19:00   5e jaar: Portretklassenraad
21/09/2020   16:00 - 18:00   1e jaar: Portretklassenraad
22/09/2020   16:00 - 19:00   6e jaar: Portretklassenraad
24/09/2020-25/09/2020   Hele dag   1e jaar: 2-daagse Heibrand
25/09/2020   Hele dag   2e jaar: Ontmoetingsdag
28/09/2020-02/10/2020   Hele dag   1e en 2e graad: Verkeersweek WUK - BON
28/09/2020   19:00 - 21:00   Online oudercontact: 3e jaar en nieuwkomers 4e jaar en 3e graad
29/09/2020   08:25 - 12:25   3C: Medisch onderzoek
29/09/2020   16:00 - 18:00   2e jaar: Portretklassenraad
30/09/2020-01/10/2020   Hele dag   2e graad: Verkeersweek BON