..  De Knipoog
 
ONDERWIJSAANBOD


Instapdagen

Bij ons kan u terecht voor kleuteronderwijs en lager onderwijs (2,5 tot 12 jaar).
Kleuters mogen pas op de eerstvolgende vooropgestelde instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, naar school komen.
Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):
  1. de eerste schooldag van september
  2. de eerste schooldag na de herfstvakantie
  3. de eerste schooldag na de kerstvakantie
  4. de eerste schooldag van februari
  5. de eerste schooldag na de krokusvakantie
  6. de eerste schooldag na de paasvakantie
  7. de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie

 

In De Knipoog gaan we voor de ontwikkeling van de hele persoon. We werken hiervoor met het katholieke leerplan ZILL: Zin in Leren, Zin in Leven. Dit leerplan omvat doelstellingen van de kleuterschool tot het 6de leerjaar waaraan leerkrachten dagelijks werken.

We vinden dat kinderen niet alleen heel wat theoretische en praktische kennis moeten vergaren op school. We streven er ook naar dat ze zich ten helemaal durven ontplooien als waardevol lid van onze hechte school en later in de maatschappij.

Daarom zetten we in op het leren kennen van ieder kind en nemen we de tijd om te observeren en bij te sturen. Differentiëren is hierbij heel belangrijk: we dagen uit wie meer kan en verlichten de opdracht voor wie dat nodig heeft.

Om jezelf te durven zijn, is het belangrijk dat je zelfvertrouwen krijgt.
In de kleuterschool stimuleren van dan ook vanaf dag 1 de zelfstandigheid onder het motto ‘Wat ik zelf kan, doe ik zelf’. Schooltas leegmaken, jas uittrekken en ophangen, naar het toilet gaan, … het zijn allemaal dingen die we liefdevol aanmoedigen en ondersteunen tot het kind het zelf kan. Daarnaast is zelf kunnen kiezen en plannen maken ook erg belangrijk. Kinderen voelen dan dat ze zelf beslissingen mogen nemen. Ze nemen hun eigen leren in handen onder de deskundige begeleiding van de leerkrachten.

Werken met computer of tablet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 
In De Knipoog kiezen we ervoor deze materialen al in de kleuterschool te leren gebruiken. Het start met programmeren van de Duplo trein of werken met een Bee-Bot, naar het maken van filmpjes, posters en presentaties. Tablets en laptops zijn in elke klas beschikbaar. Daarnaast richtten we een prachtige lees/ICT-ruimte in: de ‘Leesplace’. Het is een plek waar kinderen enerzijds rustig kunnen lezen en anderzijds projecten op de computer kunnen maken.

We hechten belang aan de motorische vaardigheden, als basis voor concentratie, leren schrijven en het latere leren. 
Bewegen is gezond en onze grote groene speelplaats nodigt uit tot sportief spel. 
Wekelijks gaan alle kinderen 2x turnen in een van onze turnzalen. Vanaf L1 gaan zij ook naar het zwembad in Vilvoorde.

Tot slot zijn we als katholieke school bijzonder begaan met de waarde ‘verbondenheid’. We zoeken telkens weer verbinding met kinderen, leerkrachten, ouders en ook met de natuur. Wanneer we ons verbonden voelen met iets of iemand, ontstaat een zekere mate van respect, verdraagzaamheid en waardering. En daardoor maken we samen onze stad (en ver daarbuiten) weer een beetje mooier.