..  Biekorf
  

Onderwijsaanbod


Bij ons kan je terecht voor kleuteronderwijs en lager onderwijs

(2,5 tot 12 jaar).


Kleuters kunnen pas naar school komen op de eerstvolgende vooropgestelde

instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.


Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):

- de eerste schooldag van september

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie 

- de eerste schooldag van februari 

- de eerste schooldag na de krokusvakantie

- de eerste schooldag na de paasvakantie 

- de eerste schooldag na Hemelvaart