..  De Lampion
 

Onderwijsaanbod

Bij ons kan u terecht voor kleuteronderwijs en lager onderwijs  (2,5 jaar tot 12 jaar).

 

Onze kleuters spelen en leren in gemengde leeftijdsgroepen. Onze 2,5- en 3-jarigen delen samen een klas, alsook de 4- en 5-jarigen. 
De leerlingen van onze lagere school werken wekelijks ook in gemengde groepen, inhoudelijk afhankelijk van de thema's.

Kleuters mogen pas op de eerstvolgende vooropgestelde instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, naar school komen. Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):  
  ♦ begin schooljaar
  ♦ na de herfstvakantie
  ♦ na de kerstvakantie 
  ♦ 1 februari 
  ♦ na de krokusvakantie 
  ♦ na de paasvakantie 
  ♦ eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart