..  Het College
 
  A - Z  
4e en 6e jaar: Begeleidende klassenraad   09/11/2021 16:00u - 20:00u
1e graad: leerlingenfuif   20/05/2022 19:00u - 22:00u
1e graad: Sportdag   13/05/2022 Hele dag
1e graad: Studienamiddag   13/12/2021 12:00u - 16:30u
1e jaar Latijn + 2e jaar Latijn: Begin proefwerken   13/12/2021 Hele dag
1e jaar Moderne + 2e jaar Moderne: Begin proefwerken   14/12/2021 Hele dag
1e jaar: Chanter Karo-oké LAL   19/11/2021 Hele dag
1e jaar: Mondiale dag (Planning volgt)   06/05/2022 Hele dag
1e jaar: Voorstelling Laika SEK   16/05/2022 13:00u - 15:00u
1e, 3e en 5e jaar: Begeleidende klassenraden   21/12/2021 Hele dag
2e - 4e jaar: Workshop Beatbox VCR   14/02/2022 - 18/02/2022 Hele dag
2e en 3e graad: Sportdag   06/05/2022 Hele dag
2e graad: Begin proefwerken   09/12/2021 Hele dag
2e graad: Voorstelling Ultima BOA   15/02/2022 10:05u - 12:00u
2e jaar: Euro Space Center DEN   01/02/2022 Hele dag
2e jaar: Euro Space Center DEN   03/02/2022 Hele dag
2e jaar: Mondiale dag (planning volgt)   02/05/2022 Hele dag
2e jaar: Mondiale dag (planning volgt)   03/05/2022 Hele dag
2e jaar: Romeins kampement (Planning volgt)   28/04/2022 Hele dag
2e jaar: Romeins kampement (Planning volgt)   29/04/2022 Hele dag
2e jaar: Voorstelling Collectief Verlof SEK   22/02/2022 13:00u - 15:00u
2e, 4e en 6e jaar: Begeleidende klassenraden   22/12/2021 Hele dag
3e en 5e jaar: Begeleidende klassenraad   08/11/2021 16:00u - 20:00u
3e graad: Begin proefwerken   07/12/2021 Hele dag
3e graad: Studienamiddag   06/12/2021 12:00u - 16:30u
3e graad: Voorstelling Rataplan NAK   08/02/2022 10:05u - 12:00u
4e jaar: Meerdaagse uitstap naar Texel JAE - VWS   09/03/2022 - 11/03/2022 Hele dag
5e jaars (behalve topsport): Tweedaagse naar Noord-Frankrijk   31/03/2022 - 01/04/2022 Hele dag
6e jaars: Infosessies over hoger onderwijs 6A - 6B: HuWe - 6C: WeMT + GrLa - 6D: EcWi   12/11/2021 10:05u - 10:55u
6e jaars: Infosessies over hoger onderwijs 6B: EcMT3 - 6C: LaMT + GrWi + LaWi - 6D: WeWiS - 6W: WiTo + WeTo - 6T   09/11/2021 11:10u - 12:00u
Begeleidende klassenraden 1e jaar   30/03/2022 Hele dag
Begeleidende klassenraden 2e jaar   31/03/2022 Hele dag
Begeleidende klassenraden 3e jaar   30/03/2022 12:30u - 19:00u
Begeleidende klassenraden 5e jaar   22/03/2022 16:00u - 19:00u
Begeleidende klassenraden studiekeuze 4e jaar   31/03/2022 Hele dag
Begeleidende klassenraden studiekeuze 6e jaar   10/05/2022 16:00u - 18:30u
Begeleidende klassenraden studiekeuze 6e jaar   12/05/2022 16:00u - 18:30u
Begin proefwerken 1e jaar Latijn en 2e jaar   22/03/2022 Hele dag
Begin proefwerken 1e jaar Latijn en 2e jaar   16/06/2022 Hele dag
Begin proefwerken 1e jaar Moderne   23/03/2022 Hele dag
Begin proefwerken 1e jaar Moderne   17/06/2022 Hele dag
Begin proefwerken 3e jaar   13/06/2022 Hele dag
Begin proefwerken 4e jaar en 3e graad   10/06/2022 Hele dag
Berlijnreis 6de jaars   27/03/2022 - 31/03/2022 07:00u - 08:00u
Brugdag   27/05/2022 Hele dag
Chemie-Olympiade: 1e ronde DBN   17/11/2021 13:00u - 15:00u
Chemie-Olympiade: 2e ronde DBN   23/02/2022 13:00u - 15:00u
Chemie-Olympiade: Finale DBN   30/04/2022 Hele dag
Dag van de Arbeid: Vrijaf   01/05/2022 Hele dag
Deadline poster 10 - 20 voor 2e en 3e graad   15/05/2022 Hele dag
Deadline poster 4 - 14 voor 2e en 3e graad   21/11/2021 Hele dag
Deadline poster 5 - 15 voor 2e en 3e graad   23/01/2022 Hele dag
Deadline poster 6 - 16 voor 2e en 3e graad   06/02/2022 Hele dag
Deadline poster 7 - 17 voor 2e en 3e graad   20/02/2022 Hele dag
Deadline poster 8 - 18 voor 2e en 3e graad   27/03/2022 Hele dag
Deadline poster 9 - 19 voor 2e en 3e graad   01/05/2022 Hele dag
Delibererende klassenraad 1e, 2e en 4e jaar   27/06/2022 Hele dag
Delibererende klassenraad 1e, 3e en 6e jaar   24/06/2022 Hele dag
Delibererende klassenraad 2e en 5e jaar   28/06/2022 Hele dag
Einde proefwerken   23/06/2022 Hele dag
Einde proefwerken 1e graad   29/03/2022 Hele dag
Einde proefwerken 1e, 2e en 3e graad   20/12/2021 Hele dag
Galabal 6e jaar   25/06/2022 19:00u - 23:30u
Info studiekeuze 2e en 4e jaar   08/03/2022 Hele dag
Infoavond van 1 naar 2   15/03/2022 19:30u - 20:30u
Inhaalproefwerken   12/01/2022 12:30u - 16:00u
Jaarmarkt Vilvoorde: facultatieve verlofdag   09/05/2022 Hele dag
Kerstmis   25/12/2021 Hele dag
Kerstvakantie   27/12/2021 - 07/01/2022 Hele dag
Kinderrechtendag Vlaams Parlement VHL (2 lln van 4B, 2 ln van 5B en 3 lln van 6B)   19/11/2021 Hele dag
Krokusvakantie   28/02/2022 - 04/03/2022 Hele dag
Maandrapport 2: 1e graad   10/12/2021 Hele dag
Maandrapport 2: 2e en 3e graad   26/11/2021 Hele dag
Maandrapport 3: 1e, 2e en 3e graad   11/02/2022 Hele dag
Maandrapport 4: 1e graad   18/03/2022 Hele dag
Maandrapport 4: 2e en 3e graad   01/04/2022 Hele dag
Maandrapport 5: 1e graad   10/06/2022 Hele dag
Maandrapport 5: 2e en 3e graad   03/06/2022 Hele dag
Nieuwjaar   01/01/2022 Hele dag
O.H.Hemelvaart: Vrijaf   26/05/2022 Hele dag
Openschooldag en JES-weekend   19/02/2022 Hele dag
Ouderavond studiekeuze 2e jaar   08/03/2022 19:00u - 21:00u
Ouderavond studiekeuze 4e jaar   08/03/2022 20:00u - 22:00u
Ouderavond studiekeuze 6e jaar   25/11/2021 19:30u - 21:00u
Oudercontact   23/12/2021 15:00u - 20:00u
Oudercontact   29/06/2022 16:00u - 20:00u
Oudercontact 1e graad   21/04/2022 17:00u - 20:00u
Oudercontact op uitnodiging 2e graad   16/11/2021 17:00u - 20:00u
Oudercontact op uitnodiging: 2e graad en 5e jaar   21/04/2022 17:00u - 18:30u
Oudercontact studiekeuze 6e jaar   24/05/2022 17:00u - 20:00u
Paasmaandag: Vrijaf   18/04/2022 Hele dag
Paasvakantie   04/04/2022 - 15/04/2022 Hele dag
Pi-dag   14/03/2022 Hele dag
Pinkstermaandag: Vrijaf   06/06/2022 Hele dag
Proclamatie 6e jaar   28/06/2022 19:30u - 22:00u
Proefwerk 3e jaar   24/03/2022 Hele dag
Proefwerk 3e jaar   25/03/2022 Hele dag
Receptie Oud-leerlingen   14/05/2022 Hele dag
Start poster 10 - 20 voor 2e en 3e graad   02/05/2022 Hele dag
Start poster 5 - 15 voor 2e en 3e graad   10/01/2022 Hele dag
Start poster 6 - 16 voor 2e en 3e graad   24/01/2022 Hele dag
Start poster 7 - 17 voor 2e en 3e graad   07/02/2022 Hele dag
Start poster 8 - 18 voor 2e en 3e graad   07/03/2022 Hele dag
Start poster 9 - 19 voor 2e en 3e graad   19/04/2022 Hele dag
Studienamiddag 1e jaar Latijn en 2e jaar   21/03/2022 12:00u - 16:30u
Studienamiddag 1e jaar Moderne   22/03/2022 12:00u - 16:30u
Studienamiddag 1e jaar Moderne   16/06/2022 12:00u - 16:30u
Studienamiddag 4e jaar + 3e graad   09/06/2022 12:00u - 16:30u
Syntheserapport 1: 1e, 2e en 3e graad   23/12/2021 Hele dag
Syntheserapport 2: 1e graad en 3e jaar   01/04/2022 Hele dag
Syntheserapport 2: 4e jaar en 3e graad   29/06/2022 Hele dag
Syntheserapport 3: 1e graad en 3e jaar   29/06/2022 Hele dag
Vrijaf: Wapenstilstand   11/11/2021 Hele dag
VWO - JWO: 1e ronde   19/01/2022 12:30u - 15:30u
VWO - JWO: 2e ronde   09/03/2022 12:30u - 16:00u
VWO - JWO: Finale   27/04/2022 13:00u - 16:00u