..  Het College
 

 

 

Historiek

 

Op 25 maart 1998 werd het eerste topsportconvenant ondertekend tussen de onderwijs- en de sportsector in Vlaanderen. De toenmalige Vlaamse Volleybalschool had reeds haar eerste jaren achter de rug. Sinds 1995 waren er immers al meisjes die een voltijdse schoolcarrière aan Het College combineerden met een stevig trainingsprogramma na de schooluren.

 

De samenwerking tussen Het College en Volley Vlaanderen (vroeger Vlaamse Volleybalbond) werd in 1998 bekrachtigd met het topsportconvenant. Ondersteund door het ministerie van onderwijs en sport, kon de Vlaamse Volleybalschool rekenen op een duurzame en gestructureerde ontwikkeling. Het nieuwe topsportconvenant werd op 25 juni 2004 ondertekend door de toenmalig Vlaamse minister van onderwijs en de Vlaamse minister van sport M. Keulen, het BLOSO, het BOIC, de BVLO, de VSF, het VSKO, het GO en het OVSG. Vanaf 1 september 2004 werd dit convenant toegepast.

Tussen het departement onderwijs, Het College (toen Onze-Lieve-Vrouwecollege) en Volley Vlaanderen, werd het bijzondere topsportconvenant afgesloten in 2006. Meteen de bevestiging van het bestaan van de Vlaamse topsportschool volleybal.

 

Met het topsportconvenant doelt men erop de combinatie van studie en topsport mogelijk te maken. Naast een sportieve ontwikkeling, wordt het zo haalbaar een diploma binnen het secundair onderwijs te behalen. Het College is één van de 6 topsportscholen in Vlaanderen. Sinds september 2007 heeft Het College voltijds een topsportschoolcoördinator in dienst. Deze coördinator fungeert als centraal aanspreekpunt voor verschillende mensen en medewerkers (leerlingen, ouders, school, federatie, internaat, …). Het afstemmen van het sportaanbod en het onderwijsgedeelte is de belangrijkste taak van deze persoon.