..  Virgo Plus
 

Leerlingenraad


De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de leerlingen. In samenwerking met enkele leerkrachten trachten zij spreekbuis te zijn voor hun medeleerlingen.
Dankzij hun inbreng kenden wij reeds ijsschaatsavonden, free-podium...