..  Het College
 

De leerlingenraden


In Het College hebben we twee leerlingenraden. Eentje in de eerste graad, o.l.v. meneer Janssens en mevrouw Anckaert. En eentje voor de 2deen de 3de graad met mevrouw De Baerdemaeker als coach.


In de eerste graad komt de leerlingenraad wekelijks samen op maandag. Iedereen die enthousiast is, motivatie heeft en zich wil inzetten om van Het College een nog leukere school te maken is welkom. Elke week zitten we samen met een twintigtal leerlingen die deze eigenschappen alvast bezitten. Doorheen het jaar organiseren ze verschillende acties. Sommige van deze acties brengen een klein budget op, de voorbije jaren werd dit door de leerlingenraad gespendeerd aan extra zitbanken voor de speelplaats, spelletjes voor de middagactiviteiten, extra boeken voor de bibliotheek… Indien je zin hebt om deze leuke ploeg te versterken, ben je altijd welkom!


In de tweede en derde graad zijn er een 15-tal enthousiaste leerlingen die om de twee weken op vrijdag vergaderen. Onder leiding van voorzitter Jonas Soete uit 6C bespreken ze verschillende actiepunten.

 

Ze trachten de spreekbuis te zijn van alle leerlingen en communiceren rechtstreeks met de directie en de pedagogische raad wanneer nodig. Dit schooljaar werd reeds een fruitproject opgestart, staken de leerlingen de handen uit de mouwen voor het goede doel, … Momenteel denken ze samen na over mogelijke acties in het kader van de klimaatproblematiek.