..  Het College
 

Leerlingenraad / leerlingenparticipatie 

In Het College hebben we aparte leerlingenraden. In de eerste graad is dat o.l.v. meneer Janssens. Voor de tweede en derde graad hebben we resp. mevrouw Janssens en mevrouw Vangrunderbeek als coach.


In de eerste graad werken we, door de coronamaatregelen, met klasvertegenwoordigers. Zij komen om de twee weken samen met de andere vertegenwoordigers van het 1ste of het 2de jaar. Zo kunnen we steeds de afstandsregels tussen de verschillende klasbubbels bewaren.

Dit jaar zullen er voorlopig niet veel acties georganiseerd kunnen worden. Weliswaar zit de leerlingenraad niet stil. Zo gaan ze zich dit jaar buigen over de leefregels van de school maar wordt er ook al eens gekeken naar een nieuwe speelplaats.

Het College gaat immers bouwen waardoor de speelplaats er nadien weer anders zal uitzien.


Leerlingenparticipatie tweede en derde graad

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start … Ook wat participatie van leerlingen betreft. De tijd was rijp om even stil te staan bij wat leerlingenparticipatie allemaal kan inhouden.

Intussen heeft een groepje van een tiental leerlingen uit verschillende jaren een eerste denkdag rond dit thema achter de rug. Samen met een medewerkster van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) werd bekeken hoe we op onze school kunnen verder werken rond leerlingenparticipatie. En er borrelden al heel wat thema’s en ideeën op …

Doorheen het schooljaar zullen we verder beroep kunnen doen op de expertise van de VSK om leerlingenparticipatie op school zo breed mogelijk in te zetten in het belang van de leerlingen en de school. Wie nog wil aansluiten bij de denktank, is nog van harte welkom! Wie enkel aan een bepaalde actie wil meewerken, zal dat ook kunnen …

Wordt vervolgd!