..  Het College
 

De leerlingenraden


In Het College hebben we twee leerlingenraden. Eentje in de eerste graad, o.l.v. meneer Janssens en mevrouw Anckaert en eentje voor de 2deen de 3de graad met mevrouw Van Overvelt en mevrouw Vangrunderbeek als coaches.


In de eerste graad werken we met een vertegenwoordiger per klas. In de klas werden daarom verkiezingen op poten gezet. Samen met de leerlingen werd ook een lijstje met actiepunten opgesteld.

In de leerlingenraad gaan de vertegenwoordigers aan de slag met een lijst waarop alle actiepunten van de verschillende klassen gebundeld werden. Ze kiezen een aantal prioritaire punten om aan te werken en om voor te leggen aan de directeur. Nieuws van de leerlingenraad kunnen de leerlingen volgen in de klas. De klasvertegenwoordiger brengt immers steeds verslag uit.


In de tweede en derde graad zijn er een 15-tal enthousiaste leerlingen die om de twee weken op vrijdag vergaderen. Onder leiding van voorzitter Jonas Soete uit 6C bespreken ze verschillende actiepunten.

Ze trachten de spreekbuis te zijn van alle leerlingen en communiceren rechtstreeks met de directie en de pedagogische raad wanneer nodig. Dit schooljaar werd reeds een fruitproject opgestart, staken de leerlingen de handen uit de mouwen voor het goede doel, … Momenteel denken ze samen na over mogelijke acties in het kader van de klimaatproblematiek.