..  TechnOV
 

 

Ouderraad

 

In onze school is een ouderraad met afgevaardigden van de verschillende klassen werkzaam. De ouderraad werkt op een opbouwende wijze mee aan de verbetering van de onderwijs- en vormingsopdracht van de school voor alle leerlingen. Als ouders houden zij de vinger aan de pols en geven zij feedback ten aanzien van leraars en directie.


De raad ijvert voor een nauwe samenwerking met de school door
• mee te werken aan de organisatie van de ouderavonden en de openschoolavond;
• advies te verlenen over interne schoolkwesties;
• zich mee in te zetten voor een aantal schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals bedrijfsbezoeken.

In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een uitnodiging t.a.v. de ouders om aan de werkzaamheden van het oudercomité deel te nemen.

Vragen of voorstellen voor de ouderraad: ouderraad.technov@outlook.com


Voorzitter ouderraad: Alain Verelst

    
Leden: Marc Deldime, Pascale Szalai, David Theseus, Eric Dugailliez,Heidi Dirix, Alain Verelst, Rudy Van Horenbeeck, Wim Van Grunderbeeck, Eric Vanden Bempt, Jamila El Hallam en Els Reygaert


Verslagen ouderraad