..  Biekorf
  

Oudercomité


We hebben een actief oudercomité!


Het oudercomité is een overlegorgaan.

De leden van dit comité kunnen met de directie en een afvaardiging van het

personeel bepaalde initiatieven bespreken. Vaak organiseert het oudercomité

acties en activiteiten die ten goede komen aan de leerlingen van onze school.Alle briefwisseling gericht aan het oudercomité kan alleen worden verzonden

via het adres van de school, t.a.v. de voorzitter.