..  De Knipoog
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 in voege gaat)  hebben wij vanuit het Katholiek Onderwijs Vilvoorde vzw een informatieveiligheids-en privacybeleid opgesteld. U kan dit en de bijhorende documenten raadplagen via onderstaande linken.

 

Alle vragen omtrent dit thema kan u stellen via privacy@kov.be