..  De Knipoog
 
SCHOOLRAAD

Wat is de schoolraad?
In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. 
De delegatie van de afgevaardigden van de ouders en personeelsleden wordt om de vier jaar verkozen.
Alle briefwisseling, gericht aan de schoolraad, kan alleen worden verzonden via het adres van de school, t.a.v. de voorzitter. Verslagen van de schoolraad kunnen opgevraagd worden op aanvraag via de directie.

Afgevaardigden voor de schoolraad
- schoolbestuur
 • Georges Desmit
 • Marc De Valck

- schooldirectie

 • Sofie Slaets
 • Kathy Stockmans

- personeel

 • Marleen Buys
 • Erik Dubois
 • Cindy Van Hal

- ouderraad

 • Tanja Nell
 • Steve Van Camp
 • Tim Nuyens

- lokale gemeenschap

 • Indra De Munck
 • Leo Blommaert
 • Gregory Meul