..  Het College
 

Eén overkoepelende schoolraad voor de scholengemeenschap


Er is één schoolraad voor onze scholengemeenschap. In dit decretaal voorziene participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt.

De leden van de schoolraad
Voorzitter: Wim Decloedt 
Secretaris: Peter Schaumont

Leerlingen

Liese Ledeganck, Matheo Ploegaerts: Het College
Jetske Maes, Chaïma Roggani : Virgo+
Adam El Halam, Niels Notredame: TechnOV

Ouders
Wim De CLoedt, Stijn Soete: Het College
Hediye Bulut: Virgo+
Jamila Jella: TechnOV

Personeel
Greetje Biermans en Tina Gevels: Het College
: Virgo+
Wout Krokaert, Sandra Bollen: TechnOV


Lokale gemeenschap
Guy Vansintejan

Directie en inrichtende macht: adviserend
Mieke Beeckman, Anneleen De Doncker: Virgo+
Sofie Maes, Vera Maes: Het College
Marc Deldime: TechnOV
Johan van Engelant, coördinerend directeur SG

Contact: leden.schoolraad.secundair@kov.be