..  Scholengemeenschap secundair onderwijs
 

Eén overkoepelende schoolraad voor de scholengemeenschap


Er is één schoolraad voor onze scholengemeenschap. In dit decretaal voorziene participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt.

De leden van de schoolraad:
Voorzitter: Guy Vansintejan
Secretaris: Peter Schaumont

Leerlingen
Ben Celik, Kenza Zougagh: Het College
Imen Bouzakhti, Shania Mostry: Virgo Plus
Matheo Ploegaerts, Maarten Buelens: TechnOV

Ouders
Guy Vansintejan, Stijn Soete: Het College
Els Reygaert, Ken van der Draai: Virgo Plus
Michèle Van der Auwera, Urszula Sikora: TechnOV

Personeel
Nele Delrue, Tina Gevels: Het College
Driessens Kristof, Wietse Coen: Virgo Plus
Wout Krokaert, Steffan Mariën: TechnOVLokale gemeenschap

Directie en schoolbestuur: adviserend
Nadine Cornette, Anneleen De Doncker: Virgo Plus
Sofie Maes, Vera Maes: Het College
Marc Deldime: TechnOV
Johan van Engelant, coördinerend directeur scholengemeenschap

Contact: leden.schoolraad.secundair@kov.be