..  Biekorf
  

Schoolraad


In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke

gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school,

waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.


De delegatie van de afgevaardigden van de ouders en personeelsleden wordt

om de vier jaar verkozen.We hebben 1 schoolraad, samen met De Lampion uit Peutie en de Sint-

Jozefsschool uit Far-West.


Alle briefwisseling, gericht aan de schoolraad, kan alleen worden verzonden

via het adres van de school, t.a.v. de voorzitter.