..  De Lampion
 
Schoolraad
   

In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
De delegatie van de afgevaardigden van de ouders en de personeelsleden wordt om de vier jaar verkozen.

 

 
We hebben 1 schoolraad, samen met de Biekorf in Houtem. Alle briefwisseling, gericht aan de schoolraad, kan alleen worden verzonden via het adres van de school, t.a.v. de voorzitter.